FILMA DIN BYFilmskola för ungdomar samt två dagar filminspelning.

Film kombinerat med matlagning i den by man är i