GRAFFITITvådagars läger för ungdomar från hela kommunen. Deltagarna får i graffitti göra sina egna versioner av platsvarumärkets slogan
”Med själ och hjärta”.