INSPIRATIONS DAGFilmvisning av det material som filmats/fotats och diskussion om byns framtida utveckling.