Matevent3 Matlagningsaktiviteter i syfte att lära och föra över lokala mattraditioner mellan generationer. Vad åt man förr, vad äter man idag. Vad åt nybyggarna. Det första eventet av 3 hade vi den 1e December i Kyrkstan, se kalender.

Det kommer även att vara visning av Bygdemuseumet. Se bifogad PDF

Nästa Matevent blir den 4 April i Bygdegården i Kittelfjäll/Henriksfjäll, vi återkommer inom kort i kalendern / meddelande med mer detaljer. / Välkomna!

Vilhelmina Bygdemuseum kort presentation Vilhelmina Bygdemuseum kort presentation