Matevent

Matevent

3 Matlagningsaktiviteter i syfte att lära och föra över lokala mattraditioner mellan generationer. Vad åt man förr, vad äter man idag. Vad åt nybyggarna. Det första eventet av 3 hade vi den 1e December i Kyrkstan, se kalender.

DANS

DANS

Två dagars workshops genomförs under ledning av danspedagog på två ställen i kommunen.

UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

En utställning kring samisk, nybyggarkultur, bilder ifrån eventen tas fram och visas på Folkets Hus.

INSPIRATIONS DAG

INSPIRATIONS DAG

Filmvisning av det material som filmats/fotats och diskussion om byns framtida utveckling.

GRAFFITI

GRAFFITI

Tvådagars läger för ungdomar från hela kommunen. Deltagarna får i graffitti göra sina egna versioner av platsvarumärkets slogan

FILMA DIN BY

FILMA DIN BY

Filmskola för ungdomar samt två dagar filminspelning.